Agencja pracy działa

na terenie całego kraju

+48 578 304 504

24/7 Czynny całą dobę

Pn - Pt : 9:00 - 17:30

Godzinach od 9 do 17

Zadzwoń do nas +48 578 304 504

Agencja pracy Tymczasowej

Polecane marki:

Posiadamy wolne miejsca pracy

Sprawdź kogo szukamy do pracy

Anna Leocho
Franciszek Kaszowski
Marcin Płuciennik
Ewa Bronka
Adian Grzanka

hej, mamy dla Ciebie pracę

Tutaj najważniejszy jesteś Ty. Wierzymy bowiem , że to Twój potencjał definiuje pracę, a nie odwrotnie. Mamy na to swoją nazwę. human forward.

Szukasz Pracy?

Zgłoś się do nas! Oferujemy Ci szeroki wybór spośród wielu różnorodnych ofert pracy.  Nasza firma oferuje pracę tymczasową, jak i pracę na stałe. Działamy na rynku od kilku lat i współpracujemy z pracodawcami z wielu branż w całej Polsce. Z nami znajdziesz pracę w budowlance, przetwórstwie, szpitalu, jako murarz, hydraulik, kaflarz czy jako krawcowa. Znajdziemy dla Ciebie idealnego pracodawcę, przede wszystkim uczciwego i godnego zaufania, a Ty będziesz mógł się realizować w swojej ulubionej dziedzinie. Zgłoś się do nas już dziś! Wystarczy, że prześlesz do nas swoje Curriculum Vitae.

Nasze wyniki

1
Firm

Tyle firm z naami współpracuje

1
Pracownicy

Tyle osób dzięki nam uzyskało prace

1
Krajach

W tylu krajach już działlmy

Zadaj pytanie

Szukasz Pracownika?

Dysponujemy rozbudowanymi kontaktami na Ukrainie i w innych krajach byłego ZSRR, co pozwala nam dostarczyć wykwalifikowanych Specjalistów o oczekiwanych kwalifikacjach na wybrany okres dla każdej z branż. Oferujemy pozyskanie optymalnie dobranego personelu tymczasowego jak również stałego, co pozwoli uniknąć przestojów produkcji, utrzymać realizację zwiększonych planów produkcji, sprzedaży czy zniwelować zagrożenie spowodowane absencjami pracowniczymi.
Nasza oferta otwiera nowe możliwości w zakresie elastycznego reagowania na zmiany w koniunkturze, danej branży czy gospodarce.
Cała odpowiedzialność za kolejnego pracownika pozostaje po naszej stronie a jej zakres to między innymi: Przejmujemy wszelkie obowiązki takie jak rekrutacja, weryfikacja i selekcja, sprowadzenie do kraju, zatrudnienie, okresowe badania lekarskie, niezbędne tłumaczenia, to my dopełniamy formalności związanych z legalizacją pobytu i pozwolenia na pracę w kraju, zapewnienie mieszkania w pobliżu miejsca pracy, wypłatę wynagrodzeń, także dowóz pracowników do miejsca pracy, odpowiedzialność za ubezpieczenia społeczne, zaliczka na podatek dochodowy, obsługę a co za tym idzie koszty obsługi kadrowo księgowej i formalnej oraz inne wynikające z kodeksu pracy, które pozostaną po stronie naszej Agencji.
Działamy na terenie całego kraju oraz w Niemczech, odpowiadamy na indywidualne potrzeby każdego pracodawcy, w zależności od charakteru i skali działalności.
Gruntowne podejście do analizy oczekiwań każdego współpracującego z nami pracodawcy pozwala zoptymalizować koszty pracy związane z selekcją, rekrutacją i utrzymaniem kadry pracowniczej na najkorzystniejszym poziomie. Oszczędzimy zarówno czas jak i środki finansowe potrzebne na pozyskanie pracownika, optymalizując zasoby przy zachowaniu oczekiwanej wydajności pracy.
Nasza oferta m.in. na leasing pracowników z ukrainy może pozwolić pracodawcy na zwiększenie potencjału biznesowego przy atrakcyjnie niskim koszcie zatrudnienia. Cena – koszt zatrudnienia pracownika jest dla naszych klientów pozytywnym zaskoczeniem.

Aktualności i informacje z rynku
Jak Zatrudnić Pracownika z Ukrainy

zatrudnianie Ukrainca procedura

Brak wykwalifikowanych ludzi na zbytu to konsekwencja dynamicznego rozwoju rodzimej gospodarki, za jakim nie nadąża podaż siły roboczej. Zatrudnienie człowieka z Ukrainy jest rozwiązaniem, które

Czytaj więcej »

Przydante pojęcia

Zapoznaj się z pojęciami

Opinie o pracodawcach

Na naszej stronie zapoznasz się z najważniejszymi opiniami o pracodawcach danej firmy. Jesteśmy najlepszym źródłem takich informacji. Opinie gework

Leasing Prcowniczy

Leasing pracowniczy jest tak zwanym oddelegowaniem pracownika przez firmę do innego zakładu pracy. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne, zarówno dla pracodawców, jak i pracownika. Wystarczy zawrzeć odpowiednią umowę.

Kontrola PIP - Państwowa Inspekcja Pracy

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, czyli PIP obowiązuje każdego właściciela firmy. Warto zapoznać się z Ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrola PIP ma na celu sprawdzenie, czy w danej firmie przestrzegane jest prawo pracy, czyli zasady bezpieczeństwa i higieny pracy- BHP, a także legalności zatrudniania pracowników. Kontrolerzy PIP mają pełne prawo skontrolować firmę, o każdej porze dnia i nocy bez uprzedniego zgłoszenia. W trakcie kontroli inspektor może prowadzić oględziny w każdym zakamarku firmy: wszystkich obiektów, pomieszczeń, maszyn oraz urządzeń, stanowisk pracy czy procesu technologicznego.

Szkolenie BHP

Każdy pracodawcy jest zobowiązany do przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli tak zwanego BHP. Według przepisów praca są dwa rodzaje szkoleń: wstępne oraz okresowe. Zarówno szkolenia wstępne, jak i okresowe prowadzone są na koszt pracodawcy w czasie pracy. Po odbytym szkoleniu pracownik zobowiązuje się do podpisania na piśmie zapoznania się z zasadami BHP.

Podatek dochodowy od pracownika

Na każdym pracodawcy ciąży obowiązek odprowadzania podatku dochodowego od pracownika. Oznacza to, iż z chwilą zatrudnienia osoby fizycznej, czyli pracownika, przedsiębiorca jest zobowiązany do wyliczenia oraz pobrania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia, które zostało wypłacone pracownikowi.

Składki zus

Składki ZUS są obowiązkiem każdego przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników w swojej firmie. Do składek ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) zaliczamy: ubezpieczenie społeczne (rentowe, emerytalne, wypadkowe), zdrowotne oraz fundusz pracy.

FAQ

Najczęstsze zadawane pytania

Aby skorzystać z usług naszej Agencji Pracy, należy się przede wszystkim z nami skontaktować abyśmy mogli ustalić potrzeby i oczekiwania względem pracowników oraz najkorzystniejszy sposób na ich wypełnienie. Pracodawca zawiera z naszą Agencją Pracy umowę o świadczenie usług, w której określamy szczegółowo zasady współpracy w zakresie finansowym, wymagań i obowiązków Pracownika oraz jego pracy. Umowy konsultowane są indywidualnie w zależności od specyfiki działalności oraz potrzeb Klienta.

Praca Tymczasowa to szczególna forma stosunku pracy. Stosunek pracy pomiędzy trzema stronami, Pracownikiem Tymczasowym oraz jego dwoma pracodawcami.
Agencją Pracy Tymczasowej xxxxx, z którą umowę podpisuje pracownik i która kieruje go później do określonej pracy oraz Pracodawcą Użytkownikiem, na rzecz i pod kierownictwem którego Pracownik Tymczasowy wykonuje pracę, ale w sensie prawnym Pracodawca Użytkownik nie jest pracodawcą dla Pracownika Tymczasowego. Pracodawca Użytkownik wykonuje obowiązki pracodawcy jedynie w ustalonym zakresie, wynikającym z zawartej z Agencją Pracy Tymczasowej Umowy. Do podmiotów tych są stosowane przepisy prawa pracy dotyczące odpowiednio pracodawcy i pracownika oraz przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.


Według przepisów prawa podmiotem odpowiedzialnym za zatrudnienie, wszelkie zobowiązania kadrowo-płacowo-podatkowe wobec Pracowników Tymczasowych jest Agencja Pracy Tymczasowej. W ramach umowy pomiędzy Agencją oraz Pracodawcą Użytkownikiem, nasza Agencja zatrudnia Pracowników i deleguje ich do wykonywania zadań pod kontrolą i nadzorem Pracodawcy Użytkownika.

Pracodawca Użytkownik jest Klientem naszej Agencji Pracy Tymczasowej, któremu oddelegowaliśmy na podstawie i zasadach określonych w Umowie, Pracowników Tymczasowych zatrudnionych w naszej Agencji. Pracodawca Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, kontrolę i określanie zadań dla Pracowników Tymczasowych.
Pracownik Tymczasowy jest pracownikiem zatrudnionym w naszej Agencji Pracy Tymczasowej na zlecenie i w celu wykonywania pracy u Pracodawcy Użytkownika.
Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy w ustalonym miejscu wykonywania Pracy Tymczasowej.
Nie. Artykuł 25 Kodeksu Pracy nie obowiązuje Pracowników Tymczasowych. Nie ma ograniczeń w odniesieniu do liczby zawieranych przez Pracowników Tymczasowych umów.
Pracownik Tymczasowy może być delegowany do wykonywania pracy dla jednego Pracodawcy Użytkownika łącznie przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w okresie 36 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Pracodawcy Użytkownikowi przysługują prawa w zakresie niezbędnym do organizacji pracy z udziałem Pracownika Tymczasowego.

– Pracodawca Użytkownik odpowiada za zapewnienie miejsca i warunków pracy zgodnie z przepisami BHP oraz przeprowadzenie szkolenia BHP i szkoleń niezbędnych do wykonywania powierzonej pracy.

– Pracodawca Użytkownik zgodnie z ustaleniami wynikającymi z umowy z Agencją Pracy Tymczasowej, dostarcza pracownikowi odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.

– Pracodawca Użytkownik prowadzi ewidencję czasu pracy Pracownika Tymczasowego na zasadach obowiązujących dla pracowników.

– Pracodawca Użytkownik zobowiązany jest do traktowania Pracowników Tymczasowych na takich samych zasadach, na równi z własnymi pracownikami zatrudnionymi na takich samych stanowiskach w zakresie warunków pracy.

Współpraca z naszą agencją pozwala zwiększyć efektywność w zakresie rekrutacji pracowników. Pracodawca nie prowadzi rozliczeń płacowych, akt pracowniczych, ani ponosić kosztów rekrutacji i selekcji pracowników. Pracodawca nie zgłasza Pracownika Tymczasowego do ubezpieczeń społecznych oraz nie musi dokonywać rozliczeń płacowych, ponieważ naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzenia za pracę, podobnie jak odprowadzaniem składek do ZUS i zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego, zajmuje się nasza Agencja Pracy Tymczasowej. Zapewniamy odpowiednio dobranych, wykwalifikowanych i aktywnych zawodowo pracowników. Posiadamy autorskie, zaawansowane techniki rekrutacji działając w oparciu o nowoczesne narzędzia i szerokie kontakty w wielu krajach. To my przygotowujemy niezbędną dokumentację, odpowiadamy za formalno-prawne kwestie związane z zatrudnianiem a także pobytem i dbaniem o legalizację pracowników z Polski, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Rosji i innych krajów.

Sprawę szybkości realizacji rekrutacji traktujemy priorytetowo i dzięki wypracowanym standardom i procedurom jesteśmy w stanie zagwarantować bardzo szybki czas realizacji zamówienia na pracowników. Dzięki rozbudowanym kontaktom z partnerami międzynarodowymi mamy dostęp do bazy pracowników w wielu krajach. Szczegóły przedstawimy w indywidualnych rozmowach i zapraszamy do kontaktu.

W takiej sytuacji, nasza Agencja Pracy Tymczasowej gwarantuje bez żadnych kosztów zastąpienie pracownika innym spełniającym stawiane oczekiwania Pracownikiem Tymczasowym.

Po uzgodnieniu szczegółów, przeprowadzamy rekrutację na Ukrainie, w Rosji, Białorusi lub w innym kraju i dopełniamy formalności związane z przyjazdem i legalizacją pobytu pracowników. Samodzielnie obsługujemy cały proces rekrutacji, legalizacji i zatrudnienia, przygotowując pracowników gotowych do pracy w firmie zleceniodawcy.

europework.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Budowlana 27/1, 78-100 Kołobrzeg. Wpisaną do rejestru przedsiębiorstw KRS pod numerem 0000753877 przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX wydział Krajowy Rejestr Sądowy Numer REGON 381606397 Numer Nip 6711834926. Kapitał zakładowy wynosi 10 000 zł pokryty w całości.

0 0 vote
Daj ocenę