Dziedziczenie emerytury - jak otrzymać emeryturę współmałżonka?

Dziedziczenie emerytury – jak otrzymać emeryturę współmałżonka?

Aktualności
W przypadku śmierci jednego z małżonków, drugi ma prawo do przejścia na jego emeryturę. Jest to ważne szczególnie wtedy, kiedy zmarły otrzymywał wysokie świadczenie. W większości przypadków, wysoka emerytura dotyczy mężczyzn, którzy dostają wyższe świadczenie niż kobiety. Warto jednak wiedzieć, na jakich zasadach odbywa się dziedziczenie emerytury i jakie warunki należy spełnić, by otrzymać świadczenie po zmarłym małżonku.

Jakie są zasady dziedziczenia emerytury?

Zasady dziedziczenia emerytury po zmarłym małżonku reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie z jej treścią, przejęte świadczenie jest wypłacane pod nazwą renty rodzinnej, której nabycie następuje automatycznie po ukończeniu przez żyjącego małżonka 50 roku życia.

W ramach renty rodzinnej małżonek ma prawo do nabycia emerytury (w tym również pomostowej), zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Renta rodzinna może obejmować również rentę przyznawaną z tytułu niezdolności do pracy.

Co ważne, po ukończeniu przez żyjącego małżonka 50 roku życia, może on przejść na emeryturę zmarłego nawet wtedy, jeśli sam jeszcze nie nabył praw emerytalnych. Oczywiście nie ma mowy o tym, by otrzymywać dwa świadczenia – jeśli dana osoba decyduje się na wyższą emeryturę po małżonku, nie otrzymuje już własnego świadczenia.

ZUS wprowadza zasadę, by żyjący z małżonków starający się o rentę rodzinną spełniał co najmniej jedno z kryteriów:

1. Wieku (ukończony 50 rok życia)
2. Całkowitej niezdolności do pracy
3. Wychowywanie co najmniej jednego z dzieci lub wnuków, uprawnionych do otrzymania renty rodzinnej

Czy rentę rodzinną może otrzymać jedynie wdowiec lub wdowa?

Przepisy mówią jasno, że o rentę rodzinną mogą starać się również dzieci lub wnuki zmarłego, jeśli zostają one pod opieką żyjącego małżonka. Renta rodzinna w takim przypadku obowiązuje młodzież do ukończenia 18 roku życia.

Bywa, że renta rodzinna jest przyznawana również byłemu małżonkowi. Musi jednak istnieć ku temu przesłanie – były małżonek musi spełniać kryteria, dzięki którym nabywa prawa do emerytury, a dodatkowo mieć przyznane świadczenie alimentacyjne ze strony zmarłego.

Osoby, które nie spełniają warunków otrzymania renty rodzinnej, mogą wnioskować o okresową rentę rodzinną, która jest przyznawana zwykle na 1 rok. Żyjący małżonek musi jednak poświadczyć brak posiadania innych środków do życia.

Jaka jest wysokość przyznawanego świadczenia?

Warto wiedzieć, że renta rodzinna po zmarłym małżonku ulega niewielkiemu pomniejszeniu. Na rzecz żyjącego małżonka jest przyznawane 85% świadczenia. Jeśli uprawnionych do otrzymywania renty jest więcej, będzie ona podzielona na równe części. Nie oznacza to jednak, że każdy uprawniony dostanie swoją, jedynie pomniejszoną część.

Niestety, renta rodzinna jest jedna i nie można jej zwiększyć, jedynie podzielić między uprawnionych, którzy w ostatecznym zestawieniu, wspólnie otrzymają sumę, do której są uprawnieni.

 

zycieseniora.com

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments