Jak założyć lombard?

Jak założyć lombard?

Artykuł Miesiąca Firma

Przedsiębiorca zamierzający otworzyć lombard musi dysponować odpowiednim kapitałem oraz zapleczem finansowym, dzięki którym będzie w stanie przekazywać środki pieniężne osobom w potrzebie, które będą chciały takowe środki pozyskać w zamian za oddanie rzeczy ruchomej pod zastaw.

Jak założyć lombard?

Ogólna charakterystyka działalności 

Lombard jest instytucją zajmującą się udzielaniem pożyczek gotówkowych pod zastaw. Ciekawostką jest pochodzenie nazwy „lombard”, która pojawiła się w średniowieczu w zachodniej Europie dzięki włoskim bankierom.

Na jakiej zasadzie lombard udziela pożyczki i komu?

Pożyczkę w lombardzie może uzyskać każdy, nawet osoba, która nie posiada zdolności kredytowej w banku, jest dłużnikiem, a nawet ma sprawę komorniczą i złą historię kredytową BIK. Pożyczka udzielana jest pod zastaw jakiejś ruchomości (może to być samochód, sprzęt RTV i AGD, biżuteria, akcesoria, zegarki ect.) lub papierów wartościowych.

Umowa zawarta z lombardem jest dokumentem opierającym się na przepisach zawartych w Kodeksie cywilnym, określającym zawieranie umów na swobodnej zasadzie. Umowa ta jest podobna do umów pożyczkowych z tą jednak różnicą, że zwrot takiej pożyczki jest zabezpieczony zastawem. Każda umowa lombardowa złożona jest z dwóch części:

pierwsza część umowy z lombardem zawiera warunki udzielanej pożyczki, kwotę wraz z jej oprocentowaniem oraz termin spłaty pożyczki,
druga część lombardowej umowy określa sposób, w jaki dana pożyczka zostaje zabezpieczona (czyli w tej części ujmuje się opis „rzeczy ruchomej”, która pozostaje pod zastaw w lombardzie upoważniając tym samym właściciela lombardu udzielającego pożyczkę do ewentualnej sprzedaży przedmiotu w sytuacji gdy pożyczka nie zostanie zwrócona we wcześniej ustalonym terminie).

W wypadku konieczności sprzedaży zastawionego przedmiotu, wierzyciel z uzyskanej kwoty w pierwszej kolejności zaspokaja spłatę umowy, natomiast kwotę uzyskaną ponad dług (tzw. nadwyżkę) powinien zwrócić drugiej stronie umowy, czyli właścicielowi oddającemu przedmiot pod zastaw. Istotną kwestią jest fakt, iż pierwotny właściciel przedmiotu zawierając umowę z właścicielem lombardu, przenosi na tegoż uprawnienia do sprzedaży tej rzeczy.

Przedsiębiorca zamierzający otworzyć lombard musi dysponować odpowiednim kapitałem oraz zapleczem finansowym, dzięki którym będzie w stanie przekazywać środki pieniężne osobom w potrzebie, które będą chciały takowe środki pozyskać w zamian za oddanie rzeczy ruchomej pod zastaw. Kolejną ważną kwestią jest zabezpieczenie kanału zbytu przedmiotów pochodzących z przeterminowanych umów pożyczkowych. Prowadzenie lombardu on-line jest niemożliwe ze względu na fizycznie wymienny charakter działalności (pozostawienie przedmiotu w zamian za środki finansowe).

Praktyka pokazuje, że lombardy chętniej korzystają z opcji zawarcia, z konsumentem, umowy opartej na sprzedaży rzeczy. Polega to na tym, że osoba chcąca pożyczyć jakąś kwotę w zamian za rzecz ruchomą, przenosi własność do tej rzeczy bezpośrednio na właściciela lombardu. W takiej umowie, możliwość odzyskania przedmiotu zastawionego jest po odstąpieniu od umowy i po zapłacie tzw. odstępnego.

WAŻNE

Od dnia 11.04.2016 lombardy udzielające pożyczek w postaci kredytu konsumenckiego (czyli również  udzielenie pożyczki pod zastaw oraz zawarcie umowy pożyczki pod zastaw) są uznawane za działalności będące instytucjami pożyczkowymi. Wiąże się z tym konieczność prowadzenia działalności w formie prawnej odpowiadającej przepisom – czyli dana instytucja powinna być spółką akcyjną bądź też spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą minimalny kapitał zakładowy nie mniejszy niż 200 000 złotych.

Istotne jest to, iż umowa kupna/ sprzedaży z prawem do odkupu, w świetle samej ustawy o kredytach konsumenckich, nie jest umową pożyczki i dlatego wymienione powyżej warunki jej nie dotyczą.

Jakie trzeba spełnić warunki zakładając lombard?

Polskie przepisy nie regulują w szczególny i jednakowy sposób wszystkich kwestii związanych z prowadzeniem lombardu. Przy prowadzeniu takiej instytucji stosuje się jedynie ogólne przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym, które wiążą się z instytucjami pożyczkowymi. W związku z tym, zakładając lombard nie ma potrzeby pozyskiwania jakichś zezwoleń, koncesji, czy chociażby wpisów do jakichkolwiek rejestrów. Konieczne będzie jedynie zarejestrowanie działalności gospodarczej  lub jak wyżej wspomniano założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością/ akcyjnej, w przypadku gdy będą zawierane umowy pod zastaw/ umowy pożyczki.

Lokalizacja

Każdy biznes wymaga odpowiedniej lokalizacji, a w szczególności lombard. Warto pochylić się nad tą kwestią i poważnie podejść do sprawy. Zamożne i bogate dzielnice nie będą tu dobrym wyborem, bardziej trafne mogą okazać się dzielnice kumulujące duże skupiska ludzi mających niskie lub przeciętne dochody. Wybór lokalu nie jest naznaczony specjalnymi kryteriami odgórnie, dlatego przyszły przedsiębiorca ma w tej kwestii wolną rękę. Należy pamiętać jedynie o odpowiednim zabezpieczeniu miejsca prowadzenia działalności ze względu na podwyższone ryzyko kradzieży. Przy zatrudnianiu pracowników również nie potrzebujemy żadnych dodatkowych uprawnień. Dobrze jednak, aby osoba zatrudniana posiadała podstawową wiedzę związaną z rzeczoznawstwem, wyceną rzeczy ruchomych będących zastawem  oraz posiadała smykałkę kupiecką.

Lombard online

Rejestrując działalność pamiętaj o PKD

Głównym numerem PKD dla lombardu jest numer 64.92.Z (Pozostałe formy udzielania kredytów).

„Podklasa ta obejmuje działalność związaną z usługami finansowymi dotyczącymi przede wszystkim udzielania kredytów przez instytucjenie objęte pośrednictwem pieniężnym, tj.:

•    udzielanie kredytów konsumpcyjnych,

•    finansowanie handlu międzynarodowego,

•    zapewnienie długoterminowego finansowania działalności przemysłowej,

•    pożyczki pieniężne poza systemem bankowym,

•    udzielanie kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje,nieprzyjmujące depozytów,

•    udzielanie pożyczek pod zastaw (np. działalność lombardów).

Podklasa ta nie obejmuje:

•    udzielania kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje przymujące depozyty, sklasyfikowanego w 64.19.Z,

•    leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w dziale 77 w odpowiednich podklasach według rodzaju dzierżawionych dóbr,

•    działalności związanej z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanej w 94.99.Z.”

(Źródło: http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/5,2,1485,finansowa-dzialalnosc-uslugowa-z-wylaczeniem-ubezpieczen.html)

W zależności od przyjętej formy prawnej prowadzenia lombardu, rejestracji dokonujemy w CEIDG (działalności gospodarcze oraz spółki cywilne) albo w KRS (tu kierujemy się w wypadku spółek jawnych, spółek akcyjnych czy też komandytowych.

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments