Pożyczki w kasach pracowniczych, jako sposób pozyskania szybkiej gotówki

Pożyczki w kasach pracowniczych, jako sposób pozyskania szybkiej gotówki

Aktualności Artykuł Miesiąca

Kasa pracownicza, znana jest inaczej jako kasa zapomogowo-pożyczkowa, która istnieje w zakładach pracy. Jest to dodatkowy przywilej pracowniczy, który przysługuje zatrudnionym osobom w danym przedsiębiorstwie. Jej głównym celem jest wsparcie pracowników poprzez udzielanie im krótko- i długoterminowych pożyczek, a także w razie trudnej, losowej sytuacji zapomogi. Raczej nie spotkamy się z taką formą uprzywilejowania pracowników i ich rodzin w korporacjach z zagranicznym kapitałem lub rodzimych prywatnych firmach.

Jakie są podstawowe zasady aby utworzyć kasę pracowniczą?

Kasa zapomogowo-pożyczkowa może zostać utworzona w zakładzie pracy, w którym co najmniej 10 pracowników wyrazi gotowość i chęć przystąpienia do niej. Dzięki kasie zapomogowo-pożyczkowej każdy wstępujący do jej szeregów członek ma szanse na nisko oprocentowaną pożyczkę i zapomogę w celu podreperowania budżetu na bardzo korzystnych warunkach. Pracownicy zobligowani są jednak do wpłacania na rzecz kasy określonej kwoty, która przeznaczana jest na wkład własny, z którego można skorzystać w potrzebie, a który można odzyskać, rezygnując z członkostwa.

Czy w każdej firmie może działać kasa pracownicza?

Nad prawidłowym wykonaniem obowiązków, jakie musi wypełnić pracodawca – zakład pracy, oraz nad pracą kasy nadzór sprawują związki zawodowe. Zatem kolejną wytyczną dla pracodawcy jest posiadanie związków zawodowych. To z inicjatywy związków zawodowych powstaje na ogół kasa zapomogowo-pożyczkowa. Aby powstała kasa konieczne jest zebranie minimum 10 członków, którzy wyrazili gotowość do wstąpienia w jej szeregi. Przed przyjęciem każdy pracownik musi wypełnić deklaracje i wpłacić wpisowe ustalone na walnym zgromadzeniu. Oprócz wpisowego  za zgodą członka potrącany jest comiesięczny wkład członkowski.

Odpowiadając na pytanie, czy w każdej firmie może działać kasa pracownicza, z przykrością stwierdzamy, że nie jest to możliwe. Głównym powodem jest zanikająca idea związków zawodowych, której nie sposób spotkać np. w dużych korporacjach z zagranicznym kapitałem działających na terenie Polski. Również w mniejszych firmach ciężko o związki zawodowe. Bardzo często z kasą zapomogowo – pożyczkową możemy się spotkać w zakładach państwowych, urzędach, kopalniach itd.

Pożyczki w kasach pracowniczych, jako sposób pozyskania szybkiej gotówki?

Nie da się ukryć, że sporym ułatwieniem dla pracowników dużych zakładów jest możliwość otrzymania pomocy finansowej, jakie dają kasy zapomogowe – pożyczkowe. Aby otrzymać wsparcie, nie jest bowiem konieczna wersyfikacja zdolności kredytowej pracownika, ani badanie jego historii kredytowej, jak to ma na ogół przebieg podczas zaciągania kredytów i pożyczek w instytucjach finansowych. Dzięki członkostwu w kasie możliwe jest zatem uzyskanie szybkiej gotówki, na preferencyjnych warunkach, których nie sposób spotkać choćby w banku. Jednak nie zawsze możemy otrzymać wsparcie w satysfakcjonującej nas kwocie. Ponieważ, gdy kasa nie zebrała od pracowników wystarczających środków, nie ma pieniędzy na wypłatę pożyczek. Inną wadą tego rozwiązania mogą być ustalone przez związki zawodowe górne limity udzielanych kwot pożyczki.

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments