Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty

Artykuł Miesiąca Prasówki

Niestety, nie wszyscy kontrahenci chętnie wywiązują się ze swojej części umowy. Może się okazać, że pomimo upływu terminu i dostarczenia przez nas wykonanego zlecenia, nadal nie możemy doczekać się naszych pieniędzy. Co zrobić w takim przypadku? Oczywiście należy rozpocząć procedurę windykacji długu. Pierwszym i podstawowym krokiem jest wysłanie dłużnikowi oficjalnego wezwania do zapłaty.

 

Kto i kiedy może wysłać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty może wysłać każda osoba i firma, która podpisała z kontrahentem umowę o określoną czynność lub usługę wymagającą zapłaty, jeśli ta zapłata nie została dokonana w terminie. Możemy również wysłać ją w przypadku, gdy zawarliśmy z klientem umowę pożyczki, której ten nie dotrzymuje, lub gdy zalega on z cyklicznymi opłatami jakie powinien ponosić tytułem – na przykład – wynajmu.

 

Każdy klient czy kontrahent, który podpisał z nami wiążącą umowę, jest zobowiązany do przestrzegania jej warunków. Jeśli tego nie robi – mamy prawo do windykacji długu, a następnie skierowania sprawy na drogę sądową. Zdarza się jednak, że nie jest to konieczne – czasem wystarczy wezwanie do zapłaty, aby klient zareagował i skontaktował się z nami – nawet, jeśli nie w celu spłacenia długu w całości, to chociażby negocjacji nowych warunków spłaty. Możliwe jest także uzyskanie w ten sposób od dłużnika pisma, w którym uzna on swój dług. Będzie to niepodważalnym dowodem w trakcie ewentualnej rozprawy sądowej.

 

Warto wiedzieć, że w przypadku postępowania gospodarczego, jeśli nie wyznaczyliśmy dłużnikowi (kontrahentowi) konkretnego terminu spłaty zaległego zobowiązania, wysłanie mu wezwania do zapłaty jest obowiązkowe przed skierowaniem sprawy do sądu.

 

Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty?

Aby wezwanie do zapłaty było skuteczne, powinno ono być sporządzone w prawidłowy sposób. Przede wszystkim – dostarczyć je musimy dłużnikowi na piśmie (windykacja telefoniczna tutaj niestety nie wystarczy) za pomocą poczty polskiej. Jeśli chcemy upewnić się, że dłużnik rzeczywiście otrzyma nasz list i zrozumie powagę sytuacji, powinniśmy zdecydować się na list polecony priorytetowy.

 

Wezwanie do zapłaty powinno jasno określać, czego konkretnie domagamy się od dłużnika, a także informować go o ewentualnych konsekwencjach dalszego zwlekania ze spłatą. Oczywiście, musi on również wiedzieć co i komu jest winien. W jego treści znaleźć powinny się przede wszystkim:

 

  • Oznaczenie stron sporu (czyli nas i dłużnika) – imiona i nazwiska lub nazwy firm, dane teleadresowe, numery NIP / PESEL
  • Opis wykonanej czynności z tytułu której domagamy się zapłaty zaległości, a także numer umowy, jeśli takowy istnieje 
  • Wyznaczony dłużnikowi termin spłaty, a także informacje o możliwych sposobach uiszczenia długu)
  • Wyszczególnienie poszczególnych rat z których wynika zadłużenie, jeśli takowe istnieją
  • Poinformowanie dłużnika o możliwości podjęcia konkretnych dalszych kroków, jeśli nadal będzie on zwlekał ze spłatą żądania (skierowanie sprawy do sądu, profesjonalnej firmy windykacyjnej, naliczenie odsetek i kosztów karnych itd).
  • Informacja o możliwości kontaktu oraz podpis wierzyciela lub jego przedstawiciela.

 

Wszelkie terminy podane w wezwaniu liczy się od dnia odebrania monitu przez dłużnika.

 

Dlaczego warto skorzystać z gotowych wzorów wezwania do zapłaty?

 

Jeśli z zapłatą zalega nam wielu dłużników, stworzenie osobnego wezwania dla każdego z nich byłoby uciążliwe i monotonne. Gotowe wezwanie do zapłaty pozwoli nam uniknąć tego przykrego obowiązku – do dyspozycji mamy już gotowy schemat prawidłowego wezwania, a dzięki prostemu edytorowi online wystarczy uzupełnić go danymi dłużników. W ten sposób nawet dużą ilość wezwań do zapłaty wygenerujemy w sposób wygodny i prosty, w zaledwie kilka chwil.

 

Gotowy wzór wezwania do zapłaty z fillup.pl spełnia wszelkie wymagania, jeśli chodzi o prawidłowość gotowego dokumentu. Wezwanie do zapłaty jest kompletne, zawiera wszelkie niezbędne elementy i informacje, a co za tym idzie dłużnik nie będzie mógł zasłaniać się niewiedzą dotyczącą jakiegokolwiek elementu. Może zostać wygenerowane wielokrotnie, więc posłużyć może do windykacji nawet pojedynczego dłużnika na wielu etapach postępowania.

 

Ponadto gotowy wzór wezwania do zapłaty to po prostu wygoda. gotowy dokument otrzymujemy w kilkanaście sekund i musimy go już tylko po prostu wysłać.

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments