Wpływ globalizacji na międzynarodowe sieci franczyzowe

Wpływ globalizacji na międzynarodowe sieci franczyzowe

Aktualności

W obecnych czasach na pozycję podmiotów działających na rynku w znacznym stopniu ma wpływ postępująca globalizacja. Proces globalizacji ekonomicznej związany jest ze wzrostem znaczenia przedsiębiorstw oferujących swoje produkty i usługi poza granicami kraju oraz ze zwiększającymi się możliwościami rozwoju firm międzynarodowych. Tempo globalizacji rośnie i postępujące tendencje nie mogą już zostać cofnięte.

Procesem wynikającym z globalizacji jest powstawanie sieci działających na zasadzie franczyzy, która z jednej strony jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, a z drugiej sposobem ekspansji przedsiębiorstw międzynarodowych. Firmy, które realizują tego rodzaju strategię mogą przyjmować postawę pasywną, czyli dopasowywać się jedynie do postępujących na rynku zmian, aby móc przetrwać lub mieć podejście aktywne, cechujące się chęcią rozwoju. Franczyza międzynarodowa jest metodą, która pozwala przezwyciężać bariery kulturowe, dzięki korzystnym zasadom rozszerzenia działalności na inne kraje, które mają miejsce, kiedy franczyzobiorca zna lepiej zasady lokalnego rynku niż zagraniczny właściciel marki, a także ekonomiczne, jak np. cła.

Między podmiotami, które działają ze sobą w systemie franczyzowym występuje system integracji pionowej. Franczyzodawca kontroluje i zarządza siecią, obejmuje silniejszą pozycję w porównaniu z franczyzobiorcą, natomiast oba przedsiębiorstwa pozostają niezależne względem siebie. Pozycja konkurencyjna, którą uzyskują strony franczyzy niemożliwa jest do osiągnięcia dla pojedynczej firmy. Wśród czynników charakteryzujących system franczyzowy jest przede wszystkim marka, na której opiera swoją działalność dawca, a po podpisaniu umowy także biorca. W skład marki wchodzi nie tylko logo firmy, ale również ustandaryzowany wystrój wnętrza sklepu lub punktu usługowego. Franczyzobiorca działa na zasadach określonych w systemie operacyjnym, obejmującym podręcznik operacyjny, w nim opisane jest know-how dawcy czyli zestaw niezbędnych od rozpoczęcia działalności procedur i schematów postępowania. Umowa franczyzy przewiduje wsparcie franczyzodawcy w trakcie całego okresu współdziałania, polegające na przykład na poradach dotyczących asortymentu, sieci dostawców czy zarządzania.

Trendy systemów franczyzowych

Popularną strategią dla przedsiębiorców międzynarodowych jest dywersyfikacja rynku, występująca w sytuacji, kiedy firma posiadająca siedzibę w danym kraju, realizująca sprzedaż i osiągająca dochody także na innych rynkach zbytu, decyduje się na całościowe umiędzynarodowienie, polegające na zakupie surowców i procesie produkcji umiejscowionym w innym kraju. Dzieje się to przypadku firm, które wcześniej realizowały tradycyjny model franczyzy, a dla których rynek okazuje się nasycony.

Inną strategią jest tworzenie sieci globalnej już na początku działalności. Początkowy pomysł działania firmy obejmuje realizację celów na rynkach zagranicznych, dlatego już na najwcześniejszych etapach opracowywana jest odpowiednia struktura organizacyjna, międzynarodowy marketing i koszyk produktów.

Więcej informacji
Dodatkowe informacje o biznesie franczyzowym dostępne są na stronie https://katalogfranczyz.pl/ – katalog ofert franczyzowych
0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments